.
Radosław Sobczyk – Instruktor kat. A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, T.
Egzaminator kat. A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C+E, T
Instruktor doskonalenia techniki jazdy kat. A, B, C, C+E, D, D+E.

.

Kamil Kowalski – Instruktor kat. B

.

Krzysztof Kwiatkowski – Instruktor kat. B

.

Sylwester Matulka – Instruktor kat. A, B

.

Andrzej Wysocki – Instruktor kat. A, B, C, C+E, D, D+E, T.

.

Jacek Kopyt – Ratownik Medyczny