• Szkolenie BHP (wstępne, okresowe)
• Kursy prawa jazdy
• Kurs dla operatorów wózków widłowych
• Kurs przewozu rzeczy oraz osób
• Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

• Kursy pierwszej pomocy